CashRegister-ZT8629 با محاسبه جمع حاصل از فروش و صدور فیش خرید مشتری و انبار ذخیره اطلاعات حسابداری، مورد توجه فروشگاه ها قرار گرفته است.

دستگاهSZZT اندروید با قابلیت خصوصی سازی توانسته سهولت نصب انواع نرم افزارهای مورد نیاز واحدهای تجاری ارائه خدمت را با موفقیت انجام دهد.

صندوق فروشگاهی SZZT اندرویدی با دو نمایشگر 15 اینچ لمسی برای مشتری و فروشگاه با طراحی شخصی در کنار تبلیغات هنگام ارائه خدمات به مشتری به یک انتخاب خوب برای فروشگاه ها و هایپرمارکت ها تبدیل شده است.

cashregister-ZT8629