سامانه نرم افزاری IPNA-NDC-ATM توسط شرکت ایده پردازان نارا نوین بر پایه NDC-Base جهت ارتباط با سوئیچ و ارائه خدمات بانکی طراحی شده است.

IPNA-NDC-ATM برروی تمامی خودپردازهای دارای استاندارد XFS قابل اجرا می باشد و علاوه بر پشتیبانی NDC از پروتکل ISO8583 نیز پشتیبانی می نماید.

این سامانه به دلیل بومی بودن و امکان توسعه متناسب با نیاز مشتری، دارای قابلیت پشتیبانی از سخت افزارهایی نظیر FingerPrint و Iris می باشد. 

IPNA-NDC(ATM)