شرکت ایده پردازان نارانوین در سال 1400 با هدف طراحی و توسعه نرم افزارهای بانکی و با پشتوانه بیش از 43 سال تجربه و سابقه درخشان شرکت ایران نارا تاسیس گردیده است.

ایده پردازان نارا نوین در صدد ایجاد گامی موثر برای ارتباط بهتر مشتری با بانک می باشد.

CashRegister ZT8629

صندوق فروشگاهی

CashRegister ZT8629

CashRegister-ZT8669

Kiosk

CashRegister-ZT8669

IN-1500W

Cashless

IN-1500W

مشتریان ایده پردازان نارا نوین